Rejestracja na wydarzenie stacjonarne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób rejestrujących się na Wydarzenie stacjonarne organizowane przez ALTERDATA.IO sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALTERDATA.IO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, adres e-mail: office@alterdata.io, dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@alterdata.io.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na wydarzenie stacjonarne organizowane przez Alterdata.io oraz wykonania czynności organizacyjnych związanych z wydarzeniem (m.in. potwierdzenie rejestracji, weryfikacja tożsamości przed wejściem na wydarzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na kontakt marketingowy, podany przez Ciebie adres mailowy będziemy przetwarzać w celu wysłania Ci wiadomości, w których mogą znaleźć się informacje marketingowe i handlowe dotyczące działalności Alterdata.io (np. materiały z wydarzenia, ankieta badania poziomu zadowolenia z wydarzenia). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych we wskazanym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  

3. Okres przechowywania

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do momentu jej wycofania.

4. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2.  

5. Prawa osób fizycznych

 1. Na zasadach opisanych w RODO posiadasz następujące prawa:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
  3. żądania sprostowania Twoich danych,
  4. żądania usunięcia Twoich danych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 1. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z nami na adres mailowy wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.
 2. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych osobowych w celu rejestracji na wydarzenie jest obowiązkiem umownym. Bez podania danych udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Wyrażenie zgody na kontakt marketingowy jest dobrowolne.

7. Informacja o braku profilowania i przekazywaniu danych poza EOG

 1. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane w systemie firmy ActiveCampaign, który swoje serwery ma umieszczone w szczególności w USA.  Dostawca oprogramowania gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych, a transfer odbywa się przy zastosowaniu mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Administratorem strony jest Alterdata.io sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000672717, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 521-377-59-57, REGON: 36700511900000.

® 2023 alterdata.io