How to build Data Driven organization – Startups

Startup – gwałtowny wzrost

 • Otoczenie: 
  • Wzrost o rząd lub kilka rzędów wielkości
  • Wiele wymiarów zmian (ilość danych, źródeł, zespołów)
 • Dylematy organizacyjne:
  • Brak własnego zespołu od danych
  • Demokratyzacja procesu zarządzania
  • Sposób organizacji zespołu DATA
 • Dylematy technologiczne:
  • Dobór narzędzi
  • Rozwiązania na sznurki
  • Strategia ciągłego szybkiego rozwoju core systemów vs przepływ danych
  • Brak kompetencji technologicznych po stronie teamu data / konsumpcji danych

Architektura – punkt wyjścia

 • Zespół
  • Całość  <30 osób
  • Data team ~ 3 osoby (tylko DA)
 • Potrzeby
  • Przeniesienie istniejących raportów z bazy produkcyjnej (transakcyjnej) na rozwiązania analityczne 
 • Organizacja
  • Founderzy stworzyli i utrzymywali dotychczasową analitykę, pierwsze osoby zatrudnione do analityki 

Architektura – krok 1

 • Zespół
  • Całość  <60 osób
  • Data team ~ 5 osób
 • Potrzeby
  • Szybki wzrost zapotrzebowania na raportowanie w każdej dziedzinie
  • Jedna prawda
 • Organizacja
  • Pierwsze plany zbudowania skalowalnej przyszłościowej infrastruktury data

Architektura – krok 2

 • Zespół
  • Całość  <150 osób
  • Data team ~ 15 osób
 • Potrzeby
  • Mnogość i komplikacja analiz odkrywczych
  • Efektywne zarządzanie zespołem data
 • Organizacja
  • Centralny zespół inżynierii danych zapewniający dane dla wszystkich funkcji 
  • Rozproszony zespół analityczny wspierający poszczególne funkcje  

Architektura – krok 3

 • Zespół
  • Całość  >150 osób
  • Data team ~ 20
 • Potrzeby
  • Wielowymiarowa organizacja analityczna wspierająca wszystkie funkcje + skalowalna infrastruktura danych
  • Raportowanie i mechanizmy powiadomień bliskie czasu rzeczywistemu
 • Organizacja
  • Centralny zespół inżynierii danych zapewniający dane dla wszystkich funkcji 
  • Zespół analityczny dedykowany dla  poszczególnych funkcji  

Startup – gwałtowny wzrost

 • ORGANIZACJA 
  • zespół DATA “interim” na okres budowy własnej organizacji 
  • scentralizowany zespół inżynierski (3-5 os)
  • Dynamicznie alokowany zespół analityczny (2-10 os)
  • model danych – event based approach
  • stopniowe przekazywanie obowiązków zatrudnionym pracownikom
 • EFEKTY
  • nowoczesna infrastruktura gotowa na wielokrotny wzrost skali
  • zautomatyzowana i zorkiestrowana architektura rozwiązań DATA
  • rozpoczęte procesy i organizacja pracy zespołów data 
  • dowiezione zapotrzebowanie analityczne 
  • całość na przestrzeni 12 mc współpracy 

share this content:

Kamil Ciukszo - CEO
YOUR DATA PARTNER

For your long and short term data needs

Latest posts:

BLOG
Kamil Ciukszo

FunCraft Case Study

FunCraft is a US-based mobile gaming studio managed remotely with a strong team of 20 people. They specialize in creating friendly word games that evolve

Read more >>

The website administrator is Alterdata.io sp. z o.o. headquartered in Warsaw at the address Domaniewska 47/10, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number: 0000672717, for which the registration files are kept by the District Court in Warsaw, 13th Commercial Division, with taxpayer indentification numbers: 521-377-59-57, REGON: 36700511900000.

® 2023 alterdata.io