How to build Data Driven organization – Enterprise

Enterprise – nowa spółka

 • Otoczenie: 
  • Nowa firma powołana przez 2 duże firmy,
   które się połączyły tworząc dodatkowy podmiot 
  • Potrzeb pilnego zorganizowania platformy i praktyki DATA 
 • Dylematy organizacyjne:
  • Nowa lekka organizacja – brak akceptacji na duże zatrudnienie 
  • Brak kompetencji chmurowych w istniejących firmach
 • Wyzwania technologiczne:
  • Źródła danych legacy w systemach firm matek
  • Chęć zbudowania “od nowa” platformy data w oparciu o najnowsze technologie chmurowe 
  • Wybory dot technologii zależne od korporacyjnych  uwarunkowań + proces zakupowy 

Enterprise – nowa spółka

 • ORGANIZACJA
  • Zespół zewnętrzny inżynierów danych (3-5)
  • Zespół wewnętrzny PM , Product owner
  • W kolejnej fazie analityka (1-2 data analityków as a service) 
 •  EFEKT 
  • Implementacja od zera hurtowni danych na GCP z pełną automatyzacją i orkiestracją oraz data governace
  • Integracja istniejących klasycznych źródeł danych z firm matek. 
  • Platforma oddana do używania w ciągu 6msc bez budowania wewnętrznych zasobów
  • (poza PM)

Architektura

share this content:

Kamil Ciukszo - CEO
YOUR DATA PARTNER

For your long and short term data needs

Latest posts:

BLOG
Kamil Ciukszo

FunCraft Case Study

FunCraft is a US-based mobile gaming studio managed remotely with a strong team of 20 people. They specialize in creating friendly word games that evolve

Read more >>

The website administrator is Alterdata.io sp. z o.o. headquartered in Warsaw at the address Domaniewska 47/10, entered into the Register of Entrepreneurs under the KRS number: 0000672717, for which the registration files are kept by the District Court in Warsaw, 13th Commercial Division, with taxpayer indentification numbers: 521-377-59-57, REGON: 36700511900000.

® 2023 alterdata.io