Szkolenia otwarte i indywidualne: 

Prowadzimy cykliczne szkolenia otwarte oraz indywidualne szkolenia dla firm. 

Pomagamy nauczyć się: 

  • praktycznych zastosowań analityki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, 
  • obsługi i optymalizacji wykorzystania oferowanych przez nas narzędzi informatycznych, 
  • praktycznego wykorzystania technik machine learning.    

Najbliższe szkolenia i wydarzeniaJest to cykl szkoleń, w trakcie którego zapoznają się Państwo z dostępnymi możliwościami Google Cloud Platform z perspektywy pracy na danych.

Każde szkolenie składa się ze wstępu teoretycznego, przykładów zastosowań, a następnie wspólnych ćwiczeń praktycznych na testowym środowisku.

Nauczą się Państwo korzystania z usług platformy Google w tym między innymi: Cloud Storage, Big Query, Data Prep, Data Flow, Data Lab, Data Studio czy Google Sheet.

Naszym celem jest wyszkolenie Państwa do poziomu pozwalającego na samodzielną pracę z Google Cloud Platform w zakresie analizy danych.

Jest to cykl szkoleń, w trakcie którego zapoznają się Państwo z dostępnymi możliwościami platformy analitycznej VERTICA. Każde szkolenie składa się ze wstępu teoretycznego, przykładów zastosowań, a następnie wspólnych ćwiczeń praktycznych na testowym środowisku.


VERTICA to analityczna baza danych stworzona od podstaw do big data: kolumnowa, skalowalna horyzontalnie (MPP: massive parallel processing), zaawansowana analitycznie. Dostępna dla każdego w wersji Community Edition pozwala natychmiast rozpocząć pracę z dużymi danymi, tam gdzie kończą się klasyczne rozwiązania bazodanowe.


Nauczą się Państwo korzystania z platformy analitycznej VERTICA w całym procesie analitycznym, od ładowania danych, ich przygotowania i czyszczenia, do analityki z wykorzystaniem SQL, optymalizacji zapytań pod kątem szybkości ich wykonywania oraz specyficznych rozszerzeń SQL na platformie Vertica, do wstępu do budowy modeli Machine Learning na pełnej bazie danych.  


Jest to cykl szkoleń, w trakcie którego zapoznają się Państwo z dostępnymi możliwościami rozwiązania Microsoft Power BI. Każde szkolenie składa się ze wstępu teoretycznego, przykładów zastosowań, a następnie wspólnych ćwiczeń praktycznych na testowym środowisku.


Microsoft Power BI to narzędzie klasy self-business intelligence umożliwiające przygotowanie, a następnie udostępnianie analiz, raportów oraz skuteczną współpracę zespołów w obszarze danych. 


Nauczą się Państwo praktycznego wykorzystania z Power BI.  Zaczynając podstaw dotyczących obsługi narzędzia, jego dostępnych wersji oraz sposobów wdrażania, poprzez tworzenie analiz, publikowanie raportów, dashboardów, do wykorzystania zaawansowanych możliwości z użyciem języka programowania DAX oraz osadzenia Power BI w szerszym ekosystemie narzędzie analitycznych z Microsoft Azure.