Projektowanie i wdrażanie rozwiązań

Praca z danymi wymaga korzystania z właściwych narzędzi. Pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy wydajnościowe oraz projektujemy
i wdrażamy od podstaw rozwiązania do przetwarzania i analizy danych: 

 • wdrażamy analitykę big data w chmurze Google Cloud Platform, 
 • wdrażamy analityczną hurtownię danych MPP do big data - Microfocus VERTICA, 
 • wdrażamy narzędzia do analityki wizualnej - Google Data Studio, Microsoft PowerBI, 
 • wdrażamy rozwiązania klasy APM (Application Performance Monitoring) - Cisco AppDynamics   
 • tworzymy oprogramowanie.  

zbuduj wydajną i skalowalną architekturę do analizy danych


analityka Google Cloud Platform


google-cloud-platformjpgROZWIĄZANIE:

 • pełne spektrum narzędzi analitycznych na platformie Google Cloud Platform, 
 • unikalna architektura serverless pozwala skupić się na zagadnieniach analitycznych i biznesowych, a nie na doborze parametrów infrastruktury i jej utrzymaniu. 

BigQuery

 • bezobsługowa, skalowalna hurtownia danych. 

Cloud Dataflow

 • zunifikowany model programowania i w pełni zarządzana usługa do przekształcania i wzbogacania danych w strumieniu (w czasie rzeczywistym) i trybach wsadowych (historycznych). 

DataLab

 • interaktywny notatnik do eksploracji, analizy i wizualizacji danych, w którym można wygodnie dokumentować proces analityczny, wykonywać zapytania z wykorzystaniem narzędzi GCP oraz oglądać ich wyniki bezpośrednio w notatniku.  

Data Studio

 • nowoczesne i proste w użyciu narzędzie do tworzenia raportów, wykresów, dahboardów oraz analizy wizualnej ad-hoc.

Google Cloud Pub/Sub

 • usługa przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości asynchronicznie między niezależnymi aplikacjami.

Google Cloud Dataproc

 • zarządzana usługa Spark i Hadoop idealna łatwego przetwarzania dużych zbiorów danych za pomocą narzędzi Open Source w ekosystemie big data Apache.


ROZWIĄZANIE: 

 • analityczna platforma MPP (massive parallel processing) stworzona do Big Data. 

ZASTOSOWANIA: 

 • hurtownia danych MPP skalowalna liniowo do ExaBajtów,  
 • Sandbox dla działów Data Science i analityki do efektywnego i szybkiego pracy na dużych danych bez zakłócania pracy istniejących systemów transakcyjnych,   
 • analityka real-time dla dużych danych: engine dla systemów rekomendacyjnych,   
 • Machine Learning na pełnej bazie danych z wydajnością MPP, 
 • zaawansowana analityka przestrzenna - GEOSPATIAL pozwalająca na wydajne i proste w użyciu analizowane danych przestrzennych,  
 • turbo-analityka wspierająca prowadzenia analityki na danych zgromadzonych w systemach Hadoop.   

business intelligence


microsoft_logopng

Power-Bi-logopng

ROZWIĄZANIE:

 • nowoczesny system Business Intelligence.  

ZASTOSOWANIA:

 • analityka wizualna dla użytkowników biznesowych, 
 • tworzenie raportów, analiz i dashboardów przez analityków,   
 • współdzielenie przygotowanych analiz i dashboardów w zespołach oraz na zewnątrz firm,  
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do informacji. 

monitorowanie aplikacji
i infrastruktury

Cisco-AppDynamicsjpg


ROZWIĄZANIE:

 • Platforma to zautomatyzowanego, analitycznego monitorowania aplikacji oraz infrastruktury informatycznej.  

ZASTOSOWANIA:

 • monitorowanie wydajności aplikacji,  
 • rozwiązywanie problemów działania aplikacji,  
 • monitorowanie zachowań użytkowników w aplikacji,  
 • wydajność infrastruktury w kontekście działania aplikacji, 
 • monitorowanie parametrów biznesowych.

ROZWIĄZANIE:

 • Tworzymy dedykowane oprogramowanie w różnych technologiach dopasowanych do potrzeb projektu.

ZASTOSOWANIA:

 • aplikacje wspierające automatyzację procesu przepływu informacji,
 • aplikacje automatyzujące procesy ETL,
 • programowalne interfejsy API,
 • aplikacje webowe.