Projektowanie i wdrażanie rozwiązań

Praca z danymi wymaga korzystania z właściwych narzędzi. Pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy wydajnościowe oraz projektujemy
i wdrażamy od podstaw rozwiązania do przetwarzania i analizy danych: 

 • analityka big data w chmurze Google Cloud Platform, 
 • analityka big data w chmurze Microsoft Azure 
 • analityczna hurtownia danych MPP do big data w chmurze i we własnej infrastrukturze - Microfocus VERTICA
 • analityczna hurtownia do big data w chmurze AWS lub Azure  - Snowflake,  
 • narzędzia do analityki wizualnej: Google Data Studio, Microsoft PowerBI, Looker 
 • rozwiązania klasy APM (Application Performance Monitoring): Cisco AppDynamics   
 • tworzenie oprogramowanie.  

zbuduj wydajną i skalowalną architekturę do analizy danych


analityka Google Cloud Platform


google-cloud-platformjpg


ROZWIĄZANIE:

 • pełne spektrum narzędzi analitycznych na platformie Google Cloud Platform, 
 • unikalna architektura serverless pozwala skupić się na zagadnieniach analitycznych i biznesowych, a nie na doborze parametrów infrastruktury i jej utrzymaniu. 

BigQuery

 • bezobsługowa, skalowalna do Petabajtów hurtownia danych w modelu serverless 
 • dostarczana w modelu Pay As You Go, gdzie płaci się jedynie za wykonane analizy 
 • wykrzystująca standardowy SQL ANSI 2011
 • znakomicie zintegrowana z marketingowymi źródłami danych Google (jak Google Ads, GA360, Firebase, etc.)   

Cloud Dataflow

 • zunifikowany model programowania i w pełni zarządzana usługa do przekształcania i wzbogacania danych w strumieniu (w czasie rzeczywistym) i trybach wsadowych (historycznych). 

DataLab

 • interaktywny notatnik do eksploracji, analizy i wizualizacji danych, w którym można wygodnie dokumentować proces analityczny, wykonywać zapytania z wykorzystaniem narzędzi GCP oraz oglądać ich wyniki bezpośrednio w notatniku.  

Google Cloud Pub/Sub

 • usługa przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości asynchronicznie między niezależnymi aplikacjami.

Google Cloud Dataproc

 • zarządzana usługa Spark i Hadoop idealna łatwego przetwarzania dużych zbiorów danych za pomocą narzędzi Open Source w ekosystemie big data Apache.

Data Studio

 • nowoczesne i proste w użyciu narzędzie do tworzenia raportów, wykresów, dahboardów oraz analizy wizualnej ad-hoc.

Looker

 • zaawansowany system self Business Intelligence klasy Enterprise znakomicie współdziałający z analitycznymi hurtowniami danych do big data  


analityka 

Microsoft Azurems_azurepng

ROZWIĄZANIE:

 • pełne spektrum narzędzi analitycznych na platformie Microsoft Azure
 • rozwiązania sererless oraz managed service klasy Enterprise w chmurze   

SQL Data Warehouse:

 • skalowalna analityczna hurtownia danych 
 • w pełni zarządzana, skalowalna do Petabajtów danych 
 • wykorzystująca znany wśród użytkowników SQL Server T-SQL   

Data Factory:

 • Uniwersalne narzędzie do porzesuwania i transformaji danych. 

Databricks:

 • interaktywne środowisko do zaawansowanej analityki i eksploracji danych w oparciu o zarządzane środowisko Spark 

HDInsight:

 • w pełni zarządzana infrastruktura (managed service) wspierająca ekosystem rozwiązań Open Source Apache Hadoop, Spark  

PowerBI:

 • nowoczesny system klasy self Business Intelligence pozwalający na wizualizację wyników analiz, jak również wspomajagjący współpracę zespołów przy pracy na danych (udostępnianie analiz, dashboardów, raportów) 
 

ROZWIĄZANIE: 

 • analityczna platforma MPP (massive parallel processing) stworzona do Big Data. 

ZASTOSOWANIA: 

 • hurtownia danych MPP skalowalna liniowo do ExaBajtów,  
 • Sandbox dla działów Data Science i analityki do efektywnego i szybkiego pracy na dużych danych bez zakłócania pracy istniejących systemów transakcyjnych,   
 • analityka real-time dla dużych danych: engine dla systemów rekomendacyjnych,   
 • Machine Learning na pełnej bazie danych z wydajnością MPP, 
 • zaawansowana analityka przestrzenna - GEOSPATIAL pozwalająca na wydajne i proste w użyciu analizowane danych przestrzennych,  
 • turbo-analityka wspierająca prowadzenia analityki na danych zgromadzonych w systemach Hadoop.   

analityczna hurtownia danych

snowflake-logo-blue_bigpng

ROZWIĄZANIE:

 • analityczna hurtownia danych do big data w chmurze 

ZASTOSOWANIA:

 • skalowalna hurtownia danych do big data zbudowana od podstaw do działania w chmurze publicznej (aktualnie dostępna na platformach AWS oraz AZURE)   
 • pełne rozdzielenie mocy obliczeniowej (compute) od przechowywania danych (storage) pozwala efektywnie zarządzań wymaganymi zasobami do przetwarzania danych, a co za tym idzie znacząco optymalizować koszty hurtowni danych zapewniając szybkość we właściwych momentach użytkowania (scaling, autoscaling, 
 • rozwiązanie bezobsługowe, nie wymagające administrowania, a jednocześnie pozwalające tworzyć wirtualne hurtownie danych dla różnych zespołów o różnych potrzebach, 
 • zapewnia znakomitą obsługę równoczesnego użycia (concurrency)
 • posiada wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno na poziomie zarządzania uprawnieniami, jak również na poziomie redundancji dostępności do zasobów chmurowych.      

monitorowanie aplikacji
i infrastruktury

Cisco-AppDynamicsjpg


ROZWIĄZANIE:

 • Platforma to zautomatyzowanego, analitycznego monitorowania działania aplikacji oraz infrastruktury informatycznej.  

ZASTOSOWANIA:

 • monitorowanie wydajności aplikacji,  
 • rozwiązywanie problemów działania aplikacji,  
 • monitorowanie zachowań użytkowników w aplikacji,  
 • wydajność infrastruktury w kontekście działania aplikacji, 
 • monitorowanie parametrów biznesowych.