noun_Artificial Intelligence_1080491png

modele Machine Learning

 

POTRZEBA:
 

Zastosowanie modeli uczenia maszynowego jest szczególnie przydatne w sytuacjach gdzie w oparciu o dużą ilość danych chcemy: ocenić informacje zawarte w danych, prognozować i przewidywać przyszłe zdarzenia w oparciu o dane historyczne, jak również gdy chcemy wykrywać anomalie i nieprawidłowości.

  • Chciałbyś przewidzieć liczbę przychodzących do Twoich lokalizacji klientów? 
  • Chciałbyś wykryć jak można segmentować klientów w oparciu o ich wzorce zachowań i sposoby korzystania z Twoich usług i aplikacji?
  • Masz  linię produkcyjną składającą się z wielu maszyn lub ulokowane w wielu lokalizacjach specyficzne urządzenia, które logują swój stan techniczny i chciałbyś zawczasu przewidzieć wystąpienie awarii? 

Zastosowanie Machine Learning może być właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.  

EFEKT:

Praktyczna i skalowalna implementacja przygotowanych modeli w środowisku produkcyjnym.

  • Klasyfikacja. 
  • Modele predykcyjne. 
  • Algorytmy rekomendacyjne. 
  • Wykrywanie anomalii
Dobranie właściwego modelu do celu biznesowego.

CHARAKTER USŁUGI:


  • Opracowujemy modele Machine Learning'owe.
  • Implementujemy je w różnych środowiskach informatycznych: takich jak m.in. Google Cloud Platform, czy Micro Focus Vertica MPP.