noun_quality_426805png

ocena jakości i kompletności danych

 

CHARAKTER USŁUGI:

  • Pomagamy zbadać jakość, kompletność i spójność danych w odniesieniu do Państwa celów biznesowych.   

EFEKT:

  • Wiedza o jakości, kompletności i spójności danych. 
  • Rekomendacje działań w celu poprawienia jakości gromadzonych danych, np. poprzez zmianę modelu danych, czy też sposobu ich pozyskiwania ze źródeł.