Konsulting w obszarze danych 

W ramach naszych usług konsultingowych w praktyczny sposób pomagamy:

 • zrozumieć konsekwencje cyfrowej transformacji w Państwa otoczeniu i zaplanować działania firmy w świecie cyfrowych zmian,
 • rozpoznać, jak dane wpływają na Państwa biznes, gdzie można wydobyć z nich największą wartość i strategiczną przewagę,
 • wychwycić, gdzie firma ma problemy z prawidłowym przepływem danych bądź informacji i ich wykorzystaniem w prowadzeniu biznesu,
 • zaprojektować proces przepływu danych bądź informacji, który umożliwi podejmowanie szybszych lub trafniejszych decyzji,
 • zmienić swoje produkty lub usługi oraz sposób ich sprzedawania w oparciu o wiedzę płynącą z danych.  

zacznij swoją transformację cyfrową z pomocą ekspertów


noun_Idea_749682png

CEL:

 • zbudowanie świadomości posiadanych danych i możliwości ich wykorzystania do wzrostu biznesu lub poprawy efektywności operacyjnej

ZAKRES: 

 • spotkanie przygotowawcze online
 • jednodniowy warsztat 
 • omówienie wybranych procesów w Państwa firmie w kontekście danych wewnętrznych, zewnętrznych, efektywności przepływu danych lub informacji, posiadanych narzędzi i stopnia ich dopasowania do celów biznesowych przedsiębiorstwa


noun_Data Scientist_48615png

CEL:

 • odszukanie dodatkowej wartości biznesowej w posiadanych danych 
 • znalezienie zatorów w przepływie danych lub informacji 
 • opracowanie koncepcji automatyzacji pracy z danymi

ZAKRES: 

 • cykl spotkań online 
 • warsztat otwierający  
 • analiza efektywności procesu przepływu informacji w Państwa firmie
 • wyszukiwanie wniosków biznesowych (insights) w oparciu o dane 
 • warsztat podsumowujący 


noun_price_126852png

CEL:

 • zwiększenie przychodów lub wolumenów sprzedaży poprzez optymalny dobór cen w oparciu o analizę zachowań klientów 

ZAKRES:

 •  analiza danych dotyczących produktów lub usług (m.in. aplikacji mobilnych i serwisów internetowych)  
 • propozycje optymalizacji cen produktów lub usług w oparciu o wnioski płynące z danych  


noun_qr code data_717733png

CEL:

 • zbudowanie przewagi konkurencyjnej produktu lub usługi w oparciu o wiedzę płynącą z danych

ZAKRES:

 • praca warsztatowa  w celu omówienia charakteru produktu lub usługi w kontekście aktualnych i możliwych przyszłych źródeł danych wpływających na konkurencyjność Państwa oferty  
 • opracowanie koncepcji wykorzystania danych w projektowaniu przez Państwa produktów i usług 
 • wsparcie w uzyskaniu danych ze źródeł zewnętrznych: np. od operatorów telefonii komórkowej, czy systemów IoT (Internet of Things